شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

شنبه ، 17 آذر 1397 کد خبر:71 تعداد بازدید:1048

گزارشات فنی کشاورزی

گرچه سعی شد در سنوات اخیر با اصلاح بافت خاک و توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار تا حد قابل ملاحظه ای از تنش های ایجاد شده به علت نوسانات بارندگی کاسته شود ولی کماکان کشت غله در منطقه به علت کاهش بارش و EC بالای آب زیرزمینی به شدت به باران های پاییزه و بهاره وابسته است لذا برنامه‌ریزی برای تغییر الگوی کشت با توسعه باغ پسته و گل محمدی صورت گرفت.

از آنجایی که بخش قابل ملاحظه ای از نیاز دامداری شرکت وابسته به کشت ذرت علوفه ای داخلی می باشد لذا برنامه ریزی شد تا با توسعه سیستم‌های آبیاری، اصلاح بافت خاک، افزایش دانش پرسنل راندمان ها افزایش یابد.  امید است این روند تا رسیدن به ۱۰۰ تن در هکتار ارتقا یابد.