شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

شنبه ، 17 آذر 1397 کد خبر:75 تعداد بازدید:

تامین کنندگان

در صورتی که تمایل به همکاری با شرکت کشت و صنعت هلال در زمینه تامین نهادهای مورد نیاز را دارید لطفاً جهت قرار گرفتن نام خود در لیست استعلام گیری پیامکی فرم زیر را تکمیل (مهرو امضاء) و از طریق شماره فکس 05141416 ارسال و تا درج در لیست تامین کنندگان از طریق واحد بازرگانی به شماره داخلی 201 و 202 پیگیری فرمایید.

بعد از درج در لیست فوق پیامک استعلام قیمت برای شما ارسال خواهد شد.

 دریافت فرم مربوطه 

پودر چربی فول فت سویا تفاله چقندر
پویا دام  انرژی پروتئین شایان  شرکت سهامی قند نیشابور
دام کشاورز بینالود  شرکت تولیدی خوراک دام و طیور و آبزیان صالح کاشمر آسمان دردانه بیستون گسترش
شرکت اسپادانا آرین توس آسمان دردانه بیستون گسترش  آقای تاج محمدی 
اندیشان تجارت آسیا  شرکت تعاونی روستایی شهید آذرگون
زنجیره تامین سپهردماوند پویا دام 
ارمغان امید شمیلا
پاک طینت
شرکت کیان دارو مهان
جو ذرت دانه ای سبوس
صالح اندیشان نوید گستر شرکت تعاونی تولید روستایی غزالی میان جلگه صالح اندیشان نوید گستر
ارمغان امید شمیلا شرکت تعاونی تولید روستایی سیمرغ 3 شرکت آرد سربداران
آسمان دردانه بیستون گسترش  صالح اندیشان نوید گستر شرکت تعاونی روستایی شهید آذرگون
زنجیره تامین سپهردماوند اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی زنجیره تامین سپهردماوند
بازرگانی بین المللی فجرسام گلستان صباح شرکت تعاونی روستایی شهید آذرگون شرکت تعاونی تولید روستایی غزالی میان جلگه
شرکت تعاونی روستایی شهید آذرگون زنجیره تامین سپهردماوند آرد شهید والسی نیشابور
اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی بازرگانی بین المللی فجرسام گلستان صباح آقای تاج محمدی 
شرکت تعاونی تولید روستایی غزالی میان جلگه آسمان دردانه بیستون گسترش  شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری تخت جلگه 
شرکت تعاونی تولید روستایی سیمرغ 3 شرکت کشت و صنعت تلاشگران تجارت آینده
شرکت کشت و صنعت تلاشگران تجارت آینده
کنجاله سویا کنجاله کلزا پودر گوشت طیور
شرکت تعاونی تولید روستایی غزالی میان جلگه صالح اندیشان نوید گستر شرکت نگین پخش آذر سام
شرکت تعاونی تولید روستایی سیمرغ 3 زنجیره تامین سپهردماوند بازرگانی بازار هیرکان 
صالح اندیشان نوید گستر آسمان دردانه بیستون گسترش  پاک طینت
شرکت تعاونی روستایی شهید آذرگون اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی
آسمان دردانه بیستون گسترش  پنبه و دانه های روغنی خراسان
زنجیره تامین سپهردماوند شرکت روغن طلائی 
اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی
بازرگانی بین المللی فجرسام گلستان صباح
پنبه و دانه های روغنی خراسان 
شرکت روغن طلائی 
تخم پنبه
شرکت تعاونی تولید روستایی غزالی میان جلگه
شرکت تعاونی تولید روستایی سیمرغ 3
زنجیره تامین سپهردماوند
مومنی