شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

شنبه ، 24 آذر 1397 کد خبر:81 تعداد بازدید:

گزارشات فنی دامپروری

با توجه به سیاست های کلی شرکت مبنی بر گسترش سطح تولید تلاش شد با کاهش حذف و عدم فروش تلیسه باردار در سنوات اخیرتعداد مادینه  رشد یابد.

بجز سال 92و 93که حذف بالا و فروش تلیسه باردار درصد رشد را منفی نمود سایر سال ها به خصوص چهار سال اخیر روند رشد گله وضعیت رو به رشد و مطلوبی داشته است.

با توجه به اخذ پروانه 1400رأسی تلاش شد رشد گله هر چه سریعتر جهت پر شدن ظرفیت به انجام برسد پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال 98ظرفیت1400 راس مولد تکمیل گردد.

به جز سال 93که درصد حذف و فروش تلیسه باعث منفی شدن رشد گله مادینه شده بود سایر سال ها به خصوص سنوات اخیر رشد گله مولد به استانداردهای مطلوب رسیده است.

تلاش شد با ایجاد زیر ساخت های مناسب و افزایش دانش پرسنل از حذف دام مولد کاسته شود و به استانداردهای قابل ارائه در سطح کشور نزدیک شویم.

خوشبختانه تلاش صورت گرفته در زمینه رفاه ، تغذیه و سلامت دام باعث افزایش چشمگیر رکورد شیر در رسیدن به سطح بهترین گله های کشور شده است و از طرفی باعث کاهش قیمت تمام شده در حد مطلوب گردیده است.