شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

پنج شنبه ، 15 آذر 1397 کد خبر:51 تعداد بازدید:2711

احداث ۲۰۰ هکتار باغ پسته

با توجه به وسعت اراضی در اختیار شرکت و از طرفی کمبود آب موجود و کیفیت آب در اختیار و تکلیف مکرر در مجامع شرکت و نیز تاکید جهاد کشاورزی شهرستان  با استفاده از تجارب و دانش ارزشمند موجود در هیئت مدیره محترم به ویژه آقای مهندس افسرپناه برنامه ریزی های اولیه برای ایجاد 200 هکتار باغ پسته صورت گرفت و بعد از تهیه طرح توجیهی مربوطه و ارائه به شرکت سرمایه گذاری در هیئت مدیره نیز مصوب و کار اجرایی ان در اسفند 94 شروع شد که بعد از جا نمایی درختها ، خاک برداری جهت اصلاح بافت خاک ، دادن کود حیوانی و کود شیمیایی مورد نیاز به خاک و تسطح و جانمایی مجدد کار کشت به صورت بذر مستقیم انجام گرفت در ادامه عملیات طبق برنامه با توجه به رشد مناسب درخت ها در سال 97 حدود 20 درصد از باغ توسط دو رقم احمد آقایی و اکبری پیوند خورد و امید است که در سال 98 پیوند کل باغ به انجام برسد و همچنین در سال 98 عملیات لوله گذاری های فرعی سیستم آبیاری تحت فشار نیز اجرا گردد.

احداث باغ پسته علاوه بر رونق اقتصادی و اشتغال در منطقه محروم فیروزه باعث ارزش افزوده در منابع آب و خاک شرکت شده و امید است با تولید حدود 300 تن پسته درجه یک در سالهای آینده بخش عمده ای از سود شرکت را به خود اختصاص دهد.

عملیات اصلاح بافت خاک و در اختیار قرار دادن کود مورد نیاز جهت استقرار درختان

عملیات کاشت بذر پسته به صورت مستقیم بهار 95

عملیات آبیاری بذرهای کاشته شده داخل ظروف یکبار مصرف بهار 95

نمونه ای از رشد مناسب بذر پسته در ظروف مخصوص بهار 95

رشد مناسب نهال های پسته تابستان 96