شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

چهارشنبه ، 14 آذر 1397 کد خبر:52 تعداد بازدید:1244

پیاده سازی حدود ۳۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار

یکی از چالشهای مهم کشور و این شرکت افزایش بهره وری و افزایش راندمان آبیاری بوده که با عنایت و توجه ویژه دولت محترم به این مهم شرکت نیز توانست با جذب ده میلیارد ریال وام بلاعوض از صندوق توسعه ملی و حدود دو میلیارد ریال آورده شرکت در سه مزرعه بیرم آباد – دهنو خلج و پشته حدود 260 هکتار و نیز با استفاده از منابع داخلی در مزرعه سامغان حدود 30 هکتار سیستم آبیاری تحت فشار طراحی و اجرا نماید که با سیستم های موجود قبلی در حال حاضر حدود 400 هکتار از اراضی شرکت تحت سیستم آبیاری قرار داد و میتوان مدعی شد که تقریبا هیچ آبی از طریق سیستم های قدیمی مورد بهره برداری نمی باشد.

ایستگاه پمپاژ سیستم آبیاری تحت فشار

ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار مزرعه دهنو خلج

ایستگاه پمپاژ آبیاری تحت فشار مزرعه بیرم آباد

مراسم افتتاح پروژه آبیاری تحت فشار با حضور مدیرکل جهاد استان و جمعی از مسئولین شهرستان