شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

سه شنبه ، 13 آذر 1397 کد خبر:53 تعداد بازدید:1680

احداث باغ گل محمدی

طبق مصوبات مجمع عمومی محترم شرکت و در راستای تغییر الگوی کشت با توجه به محدودیتهای منابع آب موجود و همچنین ایجاد تنوع در سبد محصولات شرکت برنامه ریزی برای کشت 150 هکتار گل محمدی در دستور کار قرار گرفت که با استفاده از طرح اشتغال فراگیری و سرمایه گذاریهای داخلی شرکت 20 هکتار کاشته و 30 هکتار در دست کاشت می باشد و امید است تا پایان سال 98 کل 150 هکتار تکمیل و به بهره برداری برسد .

با بهره برداری از باغ گل محمدی تولید حدود 450 تن گل مرغوب به سبد محصولات  شرکت اضافه خواهد شد.

تسطیح زمین جهت اجرای پروژه کاشت گل محمدی

تسطیح و آماده سازی مزرعه جهت کاشت گل محمدی مزرعه سامغان پاییز 97

تراز بندی و شیار زمین جهت کاشت گل محمدی

کشت گل محمدی بهار 97

نمونه گل های کاشته شده در بهار 97