شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

سه شنبه ، 13 آذر 1397 کد خبر:56 تعداد بازدید:802

جابه جایی و کف شکنی و ترمیم چاه های عمیق

برنامه ریزی برای ترمیم و جابجایی چاه ها با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب استحصالی که تا 50 درصد در برخی از چاههای کاهش دبی ایجاد شده بود مد نظر قرار گرفت و با ترمیم و کف شکنی شش حلقه از ده حلقه چاه موجود بهبود چشم گیری در اب استحصالی در حد پروانه بهره برداری صورت گرفت.

ترمیم چاه سامغان پاییز 93

ترمیم و کف شکنی چاه جهت بهبود وضعیت آب