شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

سه شنبه ، 13 آذر 1397 کد خبر:58 تعداد بازدید:1298

ساخت کارخانه خوراک سازی

وضعیت خوراک سازی واحد دامپروری با اینکه حدود 70 درصد هزینه تولید بخش دامپروری مربوط به خوارک مصرفی دام ها می باشد متناسب با ظرفیت دام موجود و رکورد های مورد انتظار نبود لذا با برنامه ریزی دقیق در هیئت مدیره و با استفاده از توان فنی موجود در شهرستان اقدام به طراحی و ساخت یک واحد خوراک سازی تمام اتومات با ظرفیت تولید هشت تن در ساعت گردید که این خود نقش مهمی در کاهش ضایعات و افزایش دقت در تغذیه صحیح دام ها داشته و باعث افزایش تولید گردید است.