شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

سه شنبه ، 13 آذر 1397 کد خبر:59 تعداد بازدید:1072

ساخت بهسازی انبارها و سیلوهای ذخیره علوفه

حدود 50 درصد علوفه مصرفی دامداری های صنعتی از طریق مصرف ذرت علوفه ای سیلو شده تامین میگردد که این مقدار در واحد دامپروری این شرکت بین 12 تا 15 هزار تن در سال برآورد میشود. لذا توجه به فضای مناسب انبار سیلو ذرت میتواند با حفظ ارزش غذایی آن و کاهش ضایعات نه تنها به کاهش هزینه ها و افزایش تولید کمک کند که باعث ارتقاء سلامت دام نیز میگردد. لذا با عنایت ویژه هیئت مدیره علاوه بر ایجاد فضای مناست بتنی جهت سیلوهوایی و ترمیم و افزایش ظرفیت سیلوی زمینی جهت نگهداری هشت هزار تن ذرت علوفه ای برنامه ریزی و به انجام رسید.

عملیات خاکبرداری و اصلاح ارتفاع سیلو

سیلو بارگیری شده با ظرفیت 8 هزار و 500 تن

رمپ های مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب باران به زیر سیلو

فنس کشی مناسب دور سیلو جهت جلوگیری از تردد دام و افراد بر روی سیلو

امکان برداشت مناسب توسط سیلوتراش و جلوگیری از نفوذ هوا به ذرت سیلو شده