شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

شنبه ، 20 آبان 1396 کد خبر:62 تعداد بازدید:2916

فری استایل کردن جایگاه کل گله شیری

جهت رسیدن به تولیدات اقتصادی تر و رکورد های بالاتر تولید در واحد دامپروری علاوه بر کیفیت مواد غذایی مصرفی عوامل موثر بعدی سلامت در کنار رفاه و آسایش دام می باشد که در این راستا عملیات بهسازی بهاربندهای موجود و فری استال نمودن آنها در بهمن 95 آغاز و با کار شبانه روزی به انجام رسید که این خود در رسیدن به رکورد 38 کیلو شیر به ازاء هر راس در سال 96 و 41 کیلو گرم در ابتدای سال 97 تاثیر بسزای داشت.

از دلایل فنی ایجاد فری استال میتوان موارد ذیل اشاره نمود:

1- افزایش رفاه دام

2-افزایش سلامت و کمک به ارتقاء عمر اقتصادی دام

3-افزایش کیفیت و کمیت شیر تولیدی

اجرای عملیات ساختمانی جهت نصب به فرم های فری استال

نصب فرمها و بستر ریزی توسط کود خشک فرآوری شده

ایجاد بستر مناسب و تهویه خوب با برداشتن دیوارهای پشتی بهاربند و ایجاد فری استال

آسایش مناسب دام در فرم و جلوگیری از تماس سیستم پستانی با بستر خیس

نمای کلی بهاربند ها بعد از اجرای سیستم فری استال در بهاربند های قدیمی