شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

سه شنبه ، 09 آبان 1396 کد خبر:63 تعداد بازدید:800

ساخت فضای بهاربند جدید

پیرو تصمیم هیئت مدیره در خصوص عدم فروش تلیسه باردار جهت تکمیل ظرفیت خالی پروانه دامپروری و نیز افزایش گله از 1000 راس مولد به 1400 راس مولد نسبت به ایجاد فضای مناسب برای نگهداری دام های جدید برنامه ریزی گردید و در این خصوص اقدام به ساخت 5327 متر مربع فضای مسقف و 4073متر مربع فضای غیر مسقف که در حال حاضر در حال بهره برداری می باشد.