شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

يک شنبه ، 07 آبان 1396 کد خبر:64 تعداد بازدید:1148

احداث واحد تصفیه خانه

نحوه دپو و نگهداری کود دامپروری و عدم مدیریت مناسب آن علاوه بر ایجاد عوارض بهداشتی و کاهش سطح آسایش دام ها باعث نارضایتی در اهالی روستاهای اطراف گردیده بود که خوشبختانه با تصمیم هیئت مدیره محترم کار ساخت تصفیه خانه دامپروری با سرعت شروع و در بهمن 96 به بهره برداری رسید که علاوه بر برطرف شدن جرائم در نظر گرفته شده از سازمان محیط زیست باعث ارتقاء وضعیت بهداشتی در واحد دامپروری و منطقه پیرامون گ

ساختمان مخازن تعادل _بی هوازی و هوازی پروژه تصفیه خانه

اجرای اتاق موتورخانه و نصب لوازم و کمپرسور های مربوطه