شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

شنبه ، 06 آبان 1396 کد خبر:65 تعداد بازدید:775

آموزش مستمر نیروی انسانی دامپروری و کشاورزی

یکی از چالش های عمده شناسایی شده در شرکت که مورد توجه هیئت مدیره محترم قرارگرفت پایین بودن سطح آمورش پرسنل در تمام رده های شرکت بود که خوشبختانه با استفاده از ظرفیتهای موجود در شرکت اقدام های اولیه در همان ابتدای امر اجرا شد و سپس با استفاده از دانش اساتید منطقه و کشور و نیز فرستادن پرسنل به کلاس های آموزشی و بازدید از نمایشگاه ها و گذراندن دوره در بهترین شرکت های همکار در سطح کشور قدم های خوبی در این راستا برداشته شد . با عنایت به اینکه رکن اصلی توسعه هر شرکت نیروهای انسانی می باشد بر این اساس در سال جاری نیز برنامه ریزی های دقیق تری صورت گرفته و با اجرای آن رسیدن و حفظ راندمان های برتر کشوری برای شرکت ممکن خواهد گردید.

آموزش عملی اطفاء حریق

آموزش پرسنل توسط کارشناسان مجموعه جهت هم افزایی

آموزش پرسنل مالی و اداری

آموزش پرسنل دامپروری جدیدترین برنامه جیره نویسی توسط اساتید دانشگاه تهران