شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

اهم اقدامات

  • هیات مدیره شرکت کشت و صنعت هلال در مورخ 98/2/25 معرفی گردیدند که به شرح ذیل می باشد : 1- رئیس هیات مدیره : آقای محمد خجسته باقرزاده 2- نایب رئیس هیات مدیره : آقای رضا ولی زاده 3- مدیرعامل و عضو ه...
  • با توجه به وسعت اراضی در اختیار شرکت و از طرفی کمبود آب موجود و کیفیت آب در اختیار و تکلیف مکرر در مجامع شرکت و نیز تاکید جهاد کشاورزی شهرستان با استفاده از تجارب و دانش ارزشمند موجود در هیئت مد...
  • یکی از چالشهای مهم کشور و این شرکت افزایش بهره وری و افزایش راندمان آبیاری بوده که با عنایت و توجه ویژه دولت محترم به این مهم شرکت نیز توانست با جذب ده میلیارد ریال وام بلاعوض از صندوق توسعه ملی ...
  • طبق مصوبات مجمع عمومی محترم شرکت و در راستای تغییر الگوی کشت با توجه به محدودیتهای منابع آب موجود و همچنین ایجاد تنوع در سبد محصولات شرکت برنامه ریزی برای کشت 150 هکتار گل محمدی در دستور کار قرار...
  • جهت افزایش راندمان تولید توجه به تکمیل ادوات مورد نیاز در بخش دامپروری و کشاورزی مد نظر قرار گرفت که با خرید چهار دستگاه تراکتور به مجموع365 اسب بخار ، یک دستگاه فیدرمیکسرسیلو کینگ ، ادوات برداشت...
  • برنامه ریزی برای ترمیم و جابجایی چاه ها با توجه به بحرانی بودن وضعیت آب استحصالی که تا 50 درصد در برخی از چاههای کاهش دبی ایجاد شده بود مد نظر قرار گرفت و با ترمیم و کف شکنی شش حلقه از ده حلقه چا...
  • حدود 50 درصد علوفه مصرفی دامداری های صنعتی از طریق مصرف ذرت علوفه ای سیلو شده تامین میگردد که این مقدار در واحد دامپروری این شرکت بین 12 تا 15 هزار تن در سال برآورد میشود. لذا توجه به فضای مناسب ...
  • وضعیت خوراک سازی واحد دامپروری با اینکه حدود 70 درصد هزینه تولید بخش دامپروری مربوط به خوارک مصرفی دام ها می باشد متناسب با ظرفیت دام موجود و رکورد های مورد انتظار نبود لذا با برنامه ریزی دقیق در...
  • جهت رسیدن به تولیدات اقتصادی تر و رکورد های بالاتر تولید در واحد دامپروری علاوه بر کیفیت مواد غذایی مصرفی عوامل موثر بعدی سلامت در کنار رفاه و آسایش دام می باشد که در این راستا عملیات بهسازی بهار...
  • پیرو تصمیم هیئت مدیره در خصوص عدم فروش تلیسه باردار جهت تکمیل ظرفیت خالی پروانه دامپروری و نیز افزایش گله از 1000 راس مولد به 1400 راس مولد نسبت به ایجاد فضای مناسب برای نگهداری دام های جدید برنا...